среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Budowa plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Sztachetki PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plot plastikowe na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy przewidywane plotki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий